W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 http://www.bip.gov.pl/

unieważnienie - oferta pracy na etat stażysty (staż urzędniczy, umowa o pracę)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia UNIEWAŻNIENIE KONKURSU O SYGN. ADM.110.5.2024
w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim o sygn. ADM.110.5.2024 konkurs unieważniam.
Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
Szczegóły
Stanowisko stażysta (staż urzędniczy)
Miejsce pracy Sąd Rejonwy w Nowym Dworze Mazowieckim
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Oddział Administracyjny pok. nr 14
Status unieważnione

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU O SYGN. ADM.110.5.2024

W dniu 20 czerwca 2023 r. ogłoszony konkurs na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim o sygn. ADM.110.5.2024 konkurs został unieważniony. Unieważnienie konkursu

 

Sygnatura konkursu: Adm.110-5.2024


OGŁOSZENIE Nr 2/24
Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko stażysty (staż urzędniczy na podstawie Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1125) tj. z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 577)) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 19


Stanowisko stażysty – 1 etat
Miejsce świadczenia pracy: Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 19, ul. Chemików 1b,


I. Zakres zadań:
- Czynności biurowe przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (tj. z dnia 8 listopada 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2514) oraz Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2019 poz. 138) z późn. zm.
- Wykonywanie innych poleceń przełożonych
II. Wymagania:
- wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja,
- mile widziana znajomość systemu Currenda.


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z zaznaczeniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem zamieszkania i numerem telefonu,
2. życiorys napisany własnoręcznie przez kandydata,
3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. oświadczenie, że nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
5. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko p.o. sekretarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

7. kserokopia świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
8.  kserokopie świadectw pracy.


(Kwestionariusz z pkt. 3 oraz wzór oświadczenia pkt. 4-6 do pobrania w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty).


Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 pokój nr 14 w terminie do dnia: 17 czerwca 2024 roku. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu będą powiadomieni o terminie telefonicznie lub e-mailem.


Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2) etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
3) etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone można w termie 7 dni odebrać w Oddziale Administracyjnym (I piętro pok.14) po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 oraz na stronie internetowej www.nowydwormaz.sr.gov.pl.


Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 129) tj. z dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-22) 732 50 04.


Unieważnienie konkursu:
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowiecki zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

 

Oryginalne ogłoszenie znajduje się tutaj: konkurs na stażystę

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego