W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 http://www.bip.gov.pl/

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski
W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Podstawa prawna
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 217) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 roku. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Właściwy organ
Jeżeli skarga/wniosek dotyczą działalności Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, organem właściwym do rozpatrzenia skargi/wniosku, dotyczących działalności sądu jest Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek

O czym należy pamiętać
• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia


Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek

Skargę/wniosek można złożyć:
• na piśmie adresując:
Prezes
Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Oddziale Administracyjny Sądu (I piętro pok. 14) lub drogą pocztową
• za pośrednictwem poczty elektronicznej – srndwormaz@warszawapraga.so.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
• ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Oddziału Administracyjnego tut. Sądu - pok.14 I piętro
wzór protokołu

Termin załatwienia skargi
Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.

 

Powiadom znajomego