W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 http://www.bip.gov.pl/

oferta pracy - p.o. sekretarza sądowego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Małgrzata Oraczewska, Wola Błędowska
2. dane zanonimizowano, dane zanonimizowano
Uzasadnienie wyboru liczba punktów z konkursu 9,5
Szczegóły
Stanowisko p.o. sekretarz sądowy
Miejsce pracy Sąd Rejonwy w Nowym Dworze Mazowieckim
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Oddział Administracyjny pok. nr 14
Status rozstrzygnięte

Wyłoniono kandydata na listę rezerwową:

Pani dane zanonimizowano, liczba punktów 8,5.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko p.o. sekretarza sądowego (na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

1. dane zanonimizowano

2. dane zanonimizowano

II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 r.  w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, godzina 10.00, sala Nr 4.

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 r. godz. 11.00, sala Nr 4.

 

 

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16 stycznia 2024 r.
 
Dyrektor Sądu Rejonowego

w Nowym Dworze Mazowieckim
 

Organizator: Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 

                                                                                   

Sygnatura konkursu: Adm.110-1.2024


OGŁOSZENIE  Nr 1/24

Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 19
 

Stanowisko p.o. sekretarza sądowego  – 1 etat

(na zastępstwo do dnia 30.06.2024 r.)Miejsce świadczenia pracy: Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 19, ul. Chemików 1b, 

 
I. Zakres zadań:

-  Czynności biurowe przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (tj. z dnia 8 listopada 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2514) oraz Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2019 poz. 138) z późn. zm.

-  Wykonywanie innych poleceń przełożonych

 

II. Wymagania:

 

-  wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,

- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- nieposzlakowana opinia,

- kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja,

- mile widziana znajomość systemu Currenda.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z zaznaczeniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem zamieszkania i numerem telefonu,

2. życiorys napisany własnoręcznie przez kandydata,

3. oświadczenie, że nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

4. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, 

6. kserokopia świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

7. kserokopie świadectw pracy.

 

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 pokój nr 14 w terminie do dnia: 30 stycznia 2024 roku. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu będą powiadomieni o terminie telefonicznie lub e-mailem.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1)  etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

  2)  etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;

  3)  etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oferty odrzucone można w termie 7 dni odebrać w Oddziale Administracyjnym (I piętro pok. 14) po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-22) 732 50 04.

ogłoszenie konkurs p.o. sekretarz sądowy_zastępstwo 2024
 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19;
Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim jest Pan Sergiusz Kunert,  e-mail: iod24@agileo.it;
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie danych, o których mowa w ofercie pracy jest wymagana określonymi przepisami prawa krajowego tj. ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego