RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Słowackiego 19 reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@nowydwormaz.sr.gov.pl


Przetwarzane dane pozyskiwane są od osoby której dane dotyczą oraz z innych źródeł, w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonywania umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy a także w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Dane przechowywane będą w terminach wynikających z przepisów prawa, a w przypadkach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią do czasu wygaśnięcia faktycznych lub potencjalnych roszczeń.


Odbiorcami danych są podmioty upoważnione na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty które w imieniu i na rzecz Administratora Danych wykonują na nich operacje przetwarzania. Administrator danych w oparciu o przekazane dane nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie profiluje danych.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Opublikował: Piotr Osiński
Publikacja dnia: 23.01.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 589