RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

„W związku z realizacją celów Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma lata 2014-2020, w tym w szczególności : zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce a także zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie w załączeniu przedstawiam/zamieszczam Uchwałę nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 wraz z załącznikami :


1. Krajowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 (Plik PDF)


2. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (z podziałem na województwa - aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku). (Plik EXCEL)


Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy, a także upowszechnienia informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.”Opublikował: Piotr Osiński
Publikacja dnia: 09.01.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 23.03.2015
Dokument oglądany razy: 4 141