RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

e-Sąd

E-Sąd - elektroniczne postępowanie upominawcze

Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie.

Istota elektronicznego postępowania upominawczego polegać ma na:

■umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,
■utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych,
■szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,
■ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane.

Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego. Efekty wprowadzonych zmian to:


■Przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,
■Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,
■Istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,
■Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,
■Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,
■Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,
■Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),
■Elastyczność zarządzania kadrami (głownie orzeczniczymi),
■Łatwość złożenia pozwu przez powoda,
■Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.

Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 roku Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. nr 26 poz.156 z 2009 roku).
E-Sąd - elektroniczne postępowanie upominawcze

Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie.

Istota elektronicznego postępowania upominawczego polegać ma na:

■umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,
■utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych,
■szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,
■ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane.

Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego. Efekty wprowadzonych zmian to:


■Przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,
■Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,
■Istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,
■Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,
■Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,
■Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,
■Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),
■Elastyczność zarządzania kadrami (głownie orzeczniczymi),
■Łatwość złożenia pozwu przez powoda,
■Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.

Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 roku Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. nr 26 poz.156 z 2009 roku).

Sąd Rejonowy w Lublinie

XVI Wydział Cywilny

Elektroniczne postępowanie upominawcze



Opublikował: Bartosz Sawicki
Publikacja dnia: 25.08.2010
Podpisał: Bartosz Sawicki
Dokument z dnia: 25.08.2010
Dokument oglądany razy: 11 299