Dni wolne od pracy oraz soboty pracujące w 2023 roku

Ustala się następujące dni wolne od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, z jednoczesnym obowiązkiem ich odpracowania:

•         2 maja 2023 roku (wtorek) za odpracowaniem w sobotę w dniu 13 maja 2023 roku;

•         09 czerwca 2023 roku (piątek) za odpracowaniem w sobotę w dniu 17 czerwca 2023 roku;

•         14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) za odpracowaniem w sobotę w dniu 5 sierpnia 2023 roku.


W związku z obniżeniem w 2023 roku wymiaru czasu pracy z powodu święta przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 roku, ustala się dniem dodatkowo wolnym od pracy dzień 22 grudnia 2023 roku (piątek) dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Zarządzenie Nr 9/23 z dnia 9.03.2023 r.Załączniki:

Zarządzenie Nr 9/23 z dnia 9.03.2023 r.