Struktura organizacyjna

ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 775-22-96/97

NIP 531-10-27-400

WłaściwośćSąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym.

Prezes Sądu Rejonowego - Justyna Żbikowska,
ul. Słowackiego 19, tel. 022 775 23 94.
Wiceprezes Sądu Rejonowego - Katarzyna Sałaj-Alechno,
ul. Słowackiego 19, tel. 022 775 05 14.

Dyrektor Sądu Rejonowego - Ewa Michalska,ul. Słowackiego 19, tel. 022 732 50 10.
Oddział Administracyjny - Kierownik - Piotr Osiński pok. 14, tel. 022 775 23 94, fax. 022 775 04 34 e-mail: srndwormaz@warszawapraga.so.gov.pl
p.o Głównego Księgowego - Marta Dzięgielewska pok. 11, tel. 022 775 64 98 fax. 022 775 89 03

 


Wydziały i ich właściwośćI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu Przewodniczący Wydziału – Joanna Mrozek, pok. 27, tel. 022 775 05 14
Kierownik sekretariatu – Marzena Białorucka, pok. 25a, tel. 022 775 71 23, fax. 022 775 05 13

II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Justyna Żbikowska, pok.1, tel. 022 775 23 94
Kierownik sekretariatu – Anna Lewandowska, pok. 1, tel. 022 775 71 24, fax. 022 775 64 66

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich mieści się w budynku Sądu przy ul. Chemików 1b
Przewodniczący Wydziału – Katarzyna Sałaj-Alechno, piętro I, tel. 022 732 05 49
Kierownik sekretariatu – Wanda Pawelczyk, piętro I, tel. 022 732 05 49

IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Jolanta Naklicka, ul. Chemików 1B, pok. 1a, tel. 022 775 18 87
Kierownik sekretariatu – Elżbieta Michałek, ul. Chemików 1B, pok. 1a, tel./fax. 022 775 31 23

 

Numery kont:


rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
39 1030 1508 0000 0008 0389 2008


rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe; wadia, sumy obce, sumy w gotówce)
17 1030 1508 0000 0008 0389 2016


wydatki budżetowe
37 1010 1010 0072 7222 3000 0000


dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
84 1010 1010 0072 7222 3100 0000 


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach
karnych rodzinnych i nieletnich


e-mail: 2zkss@nowydwormaz.sr.gov.pl
fax: 022- 775- 64- 18
Kierownik Zespołu: Edyta Tkaczyk
tel. 775-64-51

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprwach karnych

ul. Słowackiego 19

Lp Imię i Nazwisko Dni dyżurów Nr pokoju Telefon
1 Katarzyna Bernacik poniedziałek, środa pok. 9 775-64-51
2 Dykier Dorota środa, piątek pok. 8 775-64-50
3 Konieczna Małgorzata wtorek, czwartek pok. 8 775-64-50
4 Tkaczyk Edyta wtorek, czwartek pok. 9 775-64-51
5 Chmielewska Katarzyna wtorek, piątek pok. 9 775-64-51

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Karta czynności dozoru

Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoruKuratorzy
wykonujący orzeczenia w sprawach
rodzinnych i nieletnich

 ul. Chemików 1b (przy szkole podstawowej Nr 5)


fax: 022- 732- 05- 45
tel. 732-05-46

 

Lp Imię i Nazwisko Dni dyżurów Nr pokoju Telefon
1 Bieniek Alicja wtorek,  piątek piętro I 732-05-46
2 Tworus Teresa poniedziałek, czwartek parter 732-05-45
3 Kisiel Katarzyna poniedziałek, środa parter 732-05-45
4 Agnieszka Dębska-Bułka środa, piątek piętro I 732-05-46

Procedury naboru kandydatów na kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie

Karta czynności nadzoru


Pisma składane przez interesantów są przyjmowane bezpośrednio przez Kierowników Sekretariatów.

Kasa Sądu czynna jest w poniedziałki w godzianach od 8.30 do 17.30 a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.45 (przerwa w godz. 12.00 - 12.45).

Interesanci przyjmowani są w sekretariatach wydziałów od wtorku do piątku dni w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 18.00

Przyjęcia interesantów w sekretariacie sekcji wykonawczej odbywają się w poniedziałki od 12.00 do 18.00, a w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 14.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 18.00

KOMORNICY

Maciej Gierszewski
Komornik w Nowym Dworze Mazowieckim

nowy.dwor2@komornik.pl
tel. 22 775 69 60
faks: 22 775 69 60
ul.Nałęcza Jana 37
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Andrzej Leśniewski
Komornik w Nowym Dworze Mazowieckim

nowy.dwor@komornik.pl
tel. 22 775 89 70
faks: 22 775 89 70
ul.Przejazd 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
mazowieckie

Dariusz Adamkowski
Komornik w Nowym Dworze Mazowieckim

nowy.dwor.adamkowski@komornik.pl                                                                                                         tel.: 22 774 10 69
fax.: 22 774 10 69
ul. Zakroczymska 16 lok. C,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki