Struktura organizacyjna

Sąd Rejonowy

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 732-50-02

NIP 531-10-27-400

 Właściwość

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym.

Prezes Sądu Rejonowego - Beata Jakubowska,
ul. Słowackiego 19, tel. 022 732 50 04.
Wiceprezes Sądu Rejonowego -Anna Zajączkowska ,
ul. Słowackiego 19, tel. 022 732 50 33.

Dyrektor Sądu Rejonowego - Piotr Osiński, ul. Słowackiego 19, tel. 022 732 50 10.
Oddział Administracyjny - Kierownik - Anna Lewandowska, pok. 14, tel. 022 732 50 04, e-mail: administracja@nowydwormaz.sr.gov.pl
Główny Księgowy - Marta Dzięgielewska pok. 11, tel. 022 732 50 14

 Wydziały i ich właściwość

 

I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu Przewodniczący Wydziału – Beata Jakubowska, pok. 27, tel. 022 732 50 20
Kierownik sekretariatu – Marzena Białorucka, pok. 25a, tel. 022 732 50 23, fax. 022 732 50 29

II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Anna Zajączkowska, pok.1, tel. 022 732 50 33
Kierownik sekretariatu – Anna Michalska-Pszkit, pok. 1, tel. 022 732 50 33, fax. 022 732 50 39

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego - tel. 022 732 50 50, fax. 022 732 50 59

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich mieści się w budynku Sądu przy ul. Chemików 1b
Przewodniczący Wydziału – Paweł Cisek, piętro I, tel. 022 732 05 49
Kierownik sekretariatu – Wojciech Calak, piętro I, tel. 022 732 05 49, fax. 022 732 05 48

IV Wydział Ksiąg Wieczystych  – mieści się w budynku Sądu przy ul.Chemików 1b sprawy wieczystoksięgowe dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Jolanta Naklicka, ul. Chemików 1B, pok. 1a, tel. 022 775 18 87
Kierownik sekretariatu – Katarzyna Raniszewska-Biernacka, ul. Chemików 1B, pok. 1a, tel./fax. 022 775 31 23

 

 

 Informacja!

Dla ułatwienia kontaktu z kuratorem zasadne jest zamieszczanie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mailowego) we wszystkich dokumentach (pismach procesowych, wnioskach itp.) kierowanych do Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.

 


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach
karnych


e-mail: 2zkss@nowydwormaz.sr.gov.pl
fax: 022- 732-50-32
Kierownik Zespołu: Edyta Tkaczyk
tel. 732-50-61

sekretariat pok. nr 11 Izabela Wróblewska

godziny pracy sekretariatu: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 12.15.-16.00, czwartek 8.00-11.45

tel./fax 0 22 732-50-32

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawch karnych

ul. Słowackiego 19

Lp Imię i Nazwisko

Dni i godziny dyżurów

Nr pokoju Telefon
1 Joanna Sadowska

poniedziałek, środa

9.00-15.30

pok. 10 732-50-68
2 Dykier Dorota

środa, piątek

9.00-15.30

pok. 9 732-50-60
3 Konieczna Małgorzata

wtorek, czwartek

9.00-15.30

pok. 9 732-50-60
4 Tkaczyk Edyta

budynek Sądu przy

ul. Słowackiego 19

wtorek

11.00-15.30

środa

11.00-13.00

budynek Sądu przy

ul. Chemików 1b

czwartek

11.00-15.30

pok. 18

 

732-50-61
5 Chmielewska Katarzyna

wtorek, piątek

9.00-15.30

pok. 18 732-50-61
6 Karolina Pukszta

poniedziałek, czwartek

pok. 10 732-50-68

 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Karta czynności dozoru

Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoruIII Zespół Kuratorskiej SŁużby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach
rodzinnych i nieletnich

 ul. Chemików 1b (przy szkole podstawowej Nr 5)

e-mail: 3zkss@nowydwormaz.sr.gov.pl
Kierownik Zespołu: Edyta Tkaczyk
fax: 022- 732- 05- 45
tel. 732-05-45

sekretariat pok. nr 5 Izabela Wróblewska

godziny pracy sekretariatu: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8.00 - 11.45

                                                    czwartek 12.15.-16.00

tel./fax 22 732-50-45

 

Lp Imię i Nazwisko Dni i godziny dyżurów Nr pokoju Telefon
1 Bieniek Alicja

wtorek,  czwartek

9.00-15.30

pok. 11 732-05-46
2 Edyta Tkaczyk

 

budynek Sądu przy

 

ul. Słowackiego 19

wtorek

11.00-15.30

środa

11.00-13.00

budynek Sądu przy

ul. Chemików 1b

czwartek

11.00-15.30

 

pok. 6 732-05-45
3 Kisiel Katarzyna

poniedziałek, środa

9.00-15.30

pok. 6 732-05-45
4 Agnieszka Dębska-Bułka

wtorek, piątek

9.00-15.30

pok. 12

732-05-46

 

 

Procedury naboru kandydatów na kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie

Karta czynności nadzoru