Struktura organizacyjna

ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 732-50-01

NIP 531-10-27-400

WłaściwośćSąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym.

Prezes Sądu Rejonowego - Beata Jakubowska,
ul. Słowackiego 19, tel. 022 732 50 04.
Wiceprezes Sądu Rejonowego -Anna Zajączkowska ,
ul. Słowackiego 19, tel. 022 732 50 33.

Dyrektor Sądu Rejonowego - Ewa Michalska,ul. Słowackiego 19, tel. 022 732 50 10.
Oddział Administracyjny - Kierownik - Piotr Osiński pok. 14, tel. 022 732 50 04, fax. 022 732 50 09 e-mail: srndwormaz@warszawapraga.so.gov.pl
p.o Głównego Księgowego - Marta Dzięgielewska pok. 11, tel. 022 732 50 14 fax. 022 732 50 19

 


Wydziały i ich właściwośćI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu Przewodniczący Wydziału – Beata Jakubowska, pok. 27, tel. 022 732 50 20
Kierownik sekretariatu – Marzena Białorucka, pok. 25a, tel. 022 732 50 23, fax. 022 732 50 29

II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Anna Zajączkowska, pok.1, tel. 022 732 50 33
Kierownik sekretariatu – Anna Lewandowska, pok. 1, tel. 022 732 50 33, fax. 022 732 50 39

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego - tel. 022 732 50 50, fax. 022 732 50 59

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich mieści się w budynku Sądu przy ul. Chemików 1b
Przewodniczący Wydziału – Paweł Cisek, piętro I, tel. 022 732 05 49
Kierownik sekretariatu – Wojciech Calak, piętro I, tel. 022 732 05 49, fax. 022 732-05-48

IV Wydział Ksiąg Wieczystych  – mieści się w budynku Sądu przy ul.Chemików1b sprawy wieczystoksięgowe dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Jolanta Naklicka, ul. Chemików 1B, pok. 1a, tel. 022 775 18 87
Kierownik sekretariatu – Elżbieta Michałek, ul. Chemików 1B, pok. 1a, tel./fax. 022 775 31 23

  


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach
karnych


e-mail: 2zkss@nowydwormaz.sr.gov.pl
fax: 022- 732-50-32
Kierownik Zespołu: Edyta Tkaczyk
tel. 732-50-61

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprwach karnych

ul. Słowackiego 19

Lp Imię i Nazwisko

Dni i godziny dyżurów

Nr pokoju Telefon
1 Joanna Sadowska

poniedziałek, środa

9.00-15.30

pok. 10 732-50-68
2 Dykier Dorota

środa, piątek

9.00-15.30

pok. 9 732-50-60
3 Konieczna Małgorzata

wtorek, czwartek

9.00-15.30

pok. 9 732-50-60
4 Tkaczyk Edyta

wtorek, czwartek

9.00-15.30

środa

11.00-13.00

piętro I

732-50-61
5 Chmielewska Katarzyna

wtorek, piątek

9.00-15.30

piętro I 732-50-61
6 Karolina Pukszta

poniedziałek, czwartek

pok. 10 732-50-68

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Karta czynności dozoru

Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoruIII Zespół Kuratorskiej SŁużby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach
rodzinnych i nieletnich

 ul. Chemików 1b (przy szkole podstawowej Nr 5)

e-mail: 3zkss@nowydwormaz.sr.gov.pl
Kierownik Zespołu: Teresa Tworus
fax: 022- 732- 05- 45
tel. 732-05-45

 

Lp Imię i Nazwisko Dni i godziny dyżurów Nr pokoju Telefon
1 Bieniek Alicja

wtorek,  czwartek

9.00-15.30

piętro I 732-05-46
2 Tworus Teresa

poniedziałek, środa, czwartek

9.00-15.30

parter 732-05-45
3 Kisiel Katarzyna

poniedziałek, środa

9.00-15.30

piętro I 732-05-45
4 Agnieszka Dębska-Bułka

wtorek, piątek

9.00-15.30

piętro I

732-05-46

Procedury naboru kandydatów na kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie

Karta czynności nadzoru

KOMORNICY

Dariusz Adamkowski rewir I
Komornik w Nowym Dworze Mazowieckim

nowy.dwor.adamkowski@komornik.pl tel.: 22 774 10 69
fax.: 22 774 10 69
ul. Zakroczymska 16 lok. C,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Maciej Gierszewski rewir II
Komornik w Nowym Dworze Mazowieckim

nowy.dwor2@komornik.pl
tel. 22 775 69 60
faks: 22 775 69 60
ul.Nałęcza Jana 37
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych zachodzą przesłanki odmowy wszczęcia egzekucji z wyboru przez Kancelarie Komorniczą Macieja Gierszewskiego - Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Noywm Dworze Mazowieckiem.


Andrzej Leśniewski rewir  III
Komornik w Nowym Dworze Mazowieckim

nowy.dwor@komornik.pl
tel. 22 775 89 70
faks: 22 775 89 70
ul.Przejazd 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
mazowieckie

Agnieszka Ulajnowska Rewir IV                                                                                              Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim