Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów:

  • w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego: (22) 776 28 15;
  • w sprawach dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: (22) 776 22 85;
  • w sprawach karnych dot. II Wydziału Karnego: (22) 776 21 55; V Wydziału Karnego: (22) 787 33 59;
  • w sprawach dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych: (22) 776 41 03;
  • w sprawie zamówienia akt – czytelnia: (22) 787 28 49;
  • Punkt Informacyjny KRK - (22) 276 19 00.

Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce „Struktura Organizacyjna”.

Kontakt elektroniczny - w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie elektronicznego kontaktu z Sądem Rejonowym w Wołominie proszę przejść do zakładki - Struktura Organizacyjna - Biuro Obsługi Interesanta i stosować się do wskazań Instrukcji dotyczącej elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie.